Tagfelvétel

A tagsági viszony keletkezése és megszûnése:
Az egyesület tagja lehet az a magyar és külföldi személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, pályázat alapján az Akkreditáló Bizottság az Elnökségnek felvételre ajánlja és akit az Elnökség egyszerû szótöbbséggel megválaszt. Az Egyesület munkájában aktívan részt vesz, és a tagdíjat megfizeti.

A tagság formái:
Az Egyesület rendes tagja lehet az a gyakorló családorvos, aki aktív oktató munkát végez. Tiszteletbeli tagja mindaz, aki nem családorvosként dolgozik, de a családorvoslás oktatásában bármilyen szinten és formában részt vesz. Jelölt lehet az. aki oktatási szándékát kinyilatkoztatja, és 3 éven belül oktatási munkát kezd olyan aktivitással, hogy rendes tagságra pályázhasson. Ez indokolt esetben maximálisan további 3 évre meghosszabbítható. (Egyetemi hallgató, családorvos-rezidens, gyakorló pályakezdõ családorvos)

Az Egyesület tagfelvételi folyamata:
A felvételt kérõ pályázatot nyújt he, amely tartalmazza szakmai életrajzát, oktatási és egyéb tudományos tevékenységét, és készít egy maximálisan 2 oldal terjedelmû Tanulmányt oktatási munkájának értékelésérõl és további terveirõl. Ezt az Akkreditáló Bizottság véleményezi, szükség esetén a kérelmezõt meghallgatja, s ennek alapján dönt.

A tagsági viszony megszûnik:
- a tag halálával
- kilépéssel
- törléssel
- kizárással

A tag kilépésbeli szándékát írásban jelentheti be.

Az Elnökség törölheti a tagok sorából azt, aki a tagdíjjal - írásbeli felszólítás ellenére - egy évnél tovább hátralékban marad, valamint azt, aki az Alapszabályt megszegi, vagy aki tevékenységével, magatartásával veszélyezteti az Egyesület tekintélyét (a kizáró határozat legalább egy évig hatályos).

A Rendes Tagság Tiszteletbeli Tagsággá változik az Akkreditáló Bizottság javaslata alapján
hozott Elnökségi döntéssel, ha:

a./ a Rendes Tagság feltételei megváltoznak,
b./ nyugdíjba vonulás után.

Tagfelvételi pályázatokat kérjük a…………………………címre beküldeni szíveskedjen.

 
 
  2010. ocsmk.hu | Minden jog fenntartva